Utbildning på egna villkor

I den stressade värld som är mångas verklighet finns det lite eller ingen tid till yrkesmässig vidareutveckling. Att lämna sin arbetsplats för att åka iväg på kurs i några dagar är en såväl tidsmässig som ekonomisk omöjlighet. Men det finns alternativ; organisationen Meny erbjuder webbaserade utbildningar som följs från deltagarnas arbetsplats.

Sedan två och ett halvt år tillbaka har Meny funnits. Målet för verksamheten är att främja samarbetet mellan näringsliv och forskning för att på sikt stärka Sveriges internationella konkurrenskraft inom området livsmedel och bioteknik.

- Vi sammanför på olika sätt små och medelstora företag med behovsanpassad forskningskompetens, berättar Margareta Stigson som är programdirektör för Meny. Något som är oerhört utvecklande och leder till såväl fräscha sätt att tänka som till nya produkter.

Expertkompetensprogrammet Meny är ett samarbete mellan Sveriges lantbruksuniversitet, Institutet för livsmedel och bioteknik, Lunds universitet, Umeå universitet och högskolan i Kalmar. Tillsammans har de utarbetat tre typer av fortbildningar; mentorsprogram, Meny-cirklar och webbaserade utbildningar. Programmet stöds av KK-stiftelsen.

Viktigt att träffas

Menys webbaserade utbildningar finns inom fem områden; Bioteknik, Förpackningar, Hälsorelaterade livsmedel, Livsmedelssäkerhet och Produktutveckling. Inom varje område finns ett antal kurser som alla tar cirka fem eller tio veckor att följa. Kurserna består av videofilmade föreläsningar, schemalagda webbdiskussioner, egna studier och inlämningsuppgifter. Dessutom ingår det att deltagarna arbetar med ett projekt, en problemställning som direkt berör det egna företagets produktion. Det innebär att de nyvunna kunskaperna direkt omsätts till praktisk nytta. Under hela kurstiden står deltagarna också i kontinuerlig kontakt med sin handledare och de övriga kursdeltagarna.

- Totalt räknar vi med att deltagarna behöver lägga ner en arbetsdag per vecka för att läsa kursen, berättar Menys utbildningsledare Martin Sohlberg. Plus en eller två dagar för introduktions- respektive avslutningsträff.

För träffas gör deltagarna. Även om kurserna är webbaserade.

Forskningen visar att det är en förutsättning för den här sortens utbildningar, berättar Martin Sohlberg. Deltagarna kommer till exempel att diskutera via webben, och då är det oerhört viktigt att de har ett socialt förhållande till varandra. Jag tror också det är viktigt att känna att man faktiskt tillhör en grupp, det motiverar och inspirerar.

Fylla i kunskapsluckor

Några som precis ska börja läsa en av Menys webbaserade utbildningar är de som anmält sig till kursen ”Folkhälsa och kostrelaterade sjukdomar” inom området Hälsorelaterade livsmedel. De har samlats i ett soligt rum på Lunds Tekniska Högskola, och över en kopp kaffe med ostsmörgås inleds introduktionsträffen med personliga presentationer. Deltagarna är en blandad kompott; här finns en egenföretagare med akupunktörsbakgrund såväl som en produktchef från Skånemejerier. Men alla har de en sak gemensamt: de är nyfikna och vill utvecklas i sitt yrke.

- Jag hoppas kunna fylla i en del kunskapsluckor samt få de kunskaper jag har bekräftade, säger Ronny Månsson som är produktchef för varumärket Pro Viva på Skånemejerier. För företaget är det viktigt att se till att vi får tillgång till de senaste forskningsrönen. Det ger oss en bättre bas att stå på när vi utvecklar nya produkter.

Handplockade experter

Samtliga av Menys kurser leds av handplockade experter från forskarvärlden som även är med och utformar utbildningarna. I det här fallet heter kursledaren Gunilla Önning, forskare på området Biomedicinsk nutrition på Lunds Tekniska Högskola. Hon har även en gedigen pedagogisk grund att stå på, eftersom hon är utbildad hushålls- och matematiklärare. Gunilla Önning kommer förutom att leda kursen också granska deltagarnas inlämningsuppgifter och svara på deras frågor.

- Jag har tidigare hållit webbkurser i kost och hälsa, berättar hon, och jag tycker att webben är ett fantastiskt kunskapsverktyg. Via den når man alla som vill vidareutvecklas, även om de inte har tid eller ekonomisk möjlighet att lämna sin arbetsplats.

Behöver ej vara dataproffs

Syftet med introduktionsträffen, förutom att deltagarna ska lära känna varandra, är att närmare förklara hur kursen är upplagd samt hur det rent praktiskt går till att ta del av den. För att gruppen ska få bekanta sig med det webbverktyg som de kommer att använda blir det ett besök i högskolans datasal. Där får alla logga in i webbverktyget WebCT, som kommer att fungera som såväl klassrum som kontaktväg för att nå kursledaren och de andra deltagarna. WebCT nås via Menys webbplats, vilket innebär att de som läser en kurs inte behöver installera särskilda program för att kunna delta.

- Allt som behövs är en dator och en Internetuppkoppling, säger utbildningsledare Martin Sohlberg. Det går till och med att läsa kursen via modem, men då fungerar inte videoföreläsningarna eftersom de tar för lång tid att ladda ner och spela upp. Istället följer man föreläsningen via ett bildspel samtidigt som man kan höra den. Men grundtanken är att man inte ska behöva någon tjusig datorutrustning för att kunna delta.

Dataproffs behöver man inte heller vara.

- Kan du maila, surfa på Internet och använda de vanligaste funktionerna i ett ordbehandlingsprogram som Word, då kan du också följa en Menykurs, slår Martin Sohlberg fast.

Fikonspråk är portförbjudet

I datasalen får deltagarna en grundlig genomgång av webbverktyget WebCT. Det innehåller, förutom de fem veckornas lektioner, även en intern chatt och mail, en kalender och ett diskussionsforum. Om några dagar kommer det också att finnas personliga presentationer av varje deltagare, komplett med namn och bild, som påminner om vilka som delar det virtuella klassrummet.

I webbverktyget laddar deltagarna hem ett studieavsnitt per vecka. Avsnitten innehåller till exempel videosekvenser, inspelade föreläsningar och egna uppgifter. Varje avsnitt avslutas med ett självtest där deltagaren med hjälp av diverse frågor kan kontrollera att han eller hon har förstått avsnittet.

- Något vi lägger stor vikt vid är att alla ska kunna förstå och hänga med oavsett om de har erfarenhet från tidigare högskolestudier eller inte, säger utbildningsledare Martin Sohlberg. Forskarspråk är inte det lättaste att ta till sig, så vi arbetar mycket med att bryta ner terminologi för att kunna föra ut vetenskap på ett vettigt sätt. Fikonspråk är portförbjudet.

Känner att företaget satsar

Introduktionsträffen för de sju deltagarna i Lund börjar närma sig sitt slut. Efter att ha lärt känna varandra och fått den information de behöver, är det dags för dem att bege sig tillbaka till sina respektive hemstäder.

- Min inställning är att man aldrig kan få för mycket kunskap, avslutar Helene Arrenfeldt som är samordnare av livsmedelsfrågor på Svensk Dagligvaruhandel och en av dagens deltagare.

Hon har anmält sig till inte mindre än tre Menykurser som hon ska läsa det kommande året.

- Det är alltid bra att uppdatera sig, få nya infallsvinklar och stärka sin kompetens. Dessutom är det spännande att möta nya människor. Det skapar nätverk och det utvecklar. Att få läsa en kurs innebär också att man känner att företaget satsar på en, vilket är viktigt.

Vanja Wikström oktober 2003


Senast uppdaterad 2004-05-28
meNY Expertkompetens Livsmedel - Bioteknik. E-post: info@meny.se