Kunskap – nyckeln till framgång!

För att driva ett konkurrenskraftigt företag i dag gäller det att ständigt hålla sig framme och vara först med det senaste. För att lyckas med detta måste företaget utvecklas kontinuerligt, och vägen till utveckling går ofta genom utbildning. Meny erbjuder utbildningar som vill stärka företagens kompetens för att få dem mer konkurrenskraftiga.

Meny är ett så kallat expertkompetensprogram som initierades år 2000 av Stiftelsen för kunskaps- och kompetensutveckling. Med 60 miljoner i potten fick Meny uppdraget att främja samarbetet mellan företag och forskare. Syftet var att skapa ännu starkare företag för att på sikt öka Sveriges konkurrenskraft inom området livsmedel och bioteknik.

- Företagen får ta del av kompetens som de ofta saknar både resurser och kontakter för att annars kunna nå, berättar Menys utbildningsledare Martin Sohlberg. Detta leder till att företagen utvecklas och att nya produkter tas fram.

Meny vänder sig till små och medelstora livsmedels- och bioteknikföretag och är ett samarbete mellan SLU - Sveriges lantbruksuniversitet, SIK - Institutet för livsmedel och bioteknik, Lunds universitet, Umeå universitet och högskolan i Kalmar. Dessa fem lärosäten har tillsammans utarbetat tre typer av utbildningar; mentorskapsprogram, Menycirklar och webbaserade utbildningar. Samtliga av Menys kurser leds av handplockade experter från forskarvärlden som även är med och utformar utbildningarna.

Sociala samspelet viktigt – även på distans

För den som vill läsa en av Menys webbaserade kurser finns över 20 kurser att välja mellan. Ämnena spänner över alltifrån förpackningar till livsmedelssäkerhet, och inom varje ämnesområde finns ett antal kurser som tar fem eller tio veckor att följa. Kurserna består av videofilmade föreläsningar, schemalagda webbdiskussioner, egna studier och inlämningsuppgifter. Dessutom ingår det att deltagarna arbetar med en problemställning som direkt berör det egna företagets produktion. Det innebär att de nyvunna kunskaperna direkt omsätts till praktisk nytta. Under hela kurstiden står deltagarna också i kontinuerlig kontakt med sin handledare och de övriga kursdeltagarna.

- Totalt räknar vi med att deltagarna behöver lägga ner en arbetsdag per vecka för att läsa kursen, berättar Menys utbildningsledare Martin Sohlberg. Plus en dag för introduktionsträff.

För träffas gör deltagarna. Även om kurserna är webbaserade.

- Personligen tror jag att det är en förutsättning för den här sortens utbildningar, menar Martin Sohlberg. Deltagarna kommer till exempel att diskutera via webben, och då är det oerhört viktigt att de har ett socialt förhållande till varandra. Jag tror också det är viktigt att känna att man faktiskt tillhör en grupp, det motiverar och inspirerar.

Mentorn blir en dörröppnare

Ett annat av Menys alternativ är mentorskapsprogrammet. Mentorn blir en dörröppnare för företaget in i universitetsvärlden och förhoppningen är att det ska underlätta för fortsatt utbyte av kunskap. Grundtanken är att personer från mindre livsmedelsföretag ska få kontakt med erfarna människor från universitet, högskolor eller forskningsinstitut som kan dela med sig av sina nätverk och bidra till utveckling.

Företagarna vill ta del av den kunskap som forskningsvärlden har att erbjuda och mentorerna får en inblick i vad dagens företag brottas med för problem – något som stärker dem i deras arbete, forskning och undervisning.

- Menys tredje alternativ, Menycirklarna, innebär att man arbetar med frågor som är väsentliga för deltagarna i en grupp om 7-12 personer från olika företag. I cikeln finns en processledare som plockar upp alla synpunkter samt inbjudna forskare som deltar.

Arbetet i cirkeln genomförs under ett års tid och avslutas med en examination som deltagarna även kan ta med till sina anställda för att på så sätt fortsätta utbildningskedjan.

Nya infallsvinklar säkrar utveckling

Lars-Olof Börjesson är vd för Äppelriket, en ekonomisk förening som ägs gemensamt av 100 äppelodlare och som lagrar, packar och säljer all frukt som odlarna skördar. Han har deltagit såväl i Menys mentorskapsprogram som i en webbaserad kurs.

- Man kan aldrig få nog av kunskap, säger Lars-Olof Börjesson. Man behöver hela tiden få nya infallsvinklar, annars stannar verksamheten upp. Om inget nytt tillförs konserveras företagets kunnande och verksamheten blir statisk, då blir man fort omsprungen av andra, mer hungriga, företag.

Skälet till att han anmälde sig till en Menyutbildning var att ICA kräver BRC-certifiering (British Retail Certificate) av sina leverantörer, och i den ingår HACCP-certifiering och en sådan kurs erbjöd Meny. Mellan tio och femton timmar i veckan la han ner på den webbaserade utbildningen som han gick tillsammans med Äppelrikets produktionschef. Uppgifterna fick han av sin handledare via datorn och efter ett halvt år var kursen över och HACCP-certifieringen i hamn.

- För oss var detta ett väldigt bra sätt att få den kunskap vi behövde, säger Lars-Olof Börjesson. Vi kom i kontakt med de bästa experterna på det område som var intressant för oss.

Fikabordssnacket viktigt

När Lars-Olof Börjesson deltog i den webbaserade utbildningen slog han två flugor i en smäll och hoppade även på mentorskapsprogrammet. Mentor blev Marie Olsson, forskare med doktorsexamen på SLU, och under ett års tid diskuterade de kring olika frågor som rörde fruktkvalitet och lagring.

- Våra möten ledde till många nya idéer och även ett utökat kontaktnät som jag kommer ha nytta av i framtiden. Vi åkte också på en studieresa till en fruktmässa i Berlin som var väldigt givande, berättar Lars-Olof Börjesson som kommer ta med Äppelrikets styrelse på samma resa för att vidga vyerna och öka kunskapen och inspirationen.

I mentorskapsprogrammet ingår även att träffa de övriga mentorsparen som deltar i utbildningen under året. På dessa diskuteras självklart de olika mentorsfrågeställningarna, men det kan också handla om föreläsningar.

- Den sista träffen var i maj i år, och då bestämde vi oss för att fortsätta ses under liknande former även efter det att mentorskapsprogrammet avslutats, berättar Lars-Olof Börjesson. För mig handlar kunskap inte bara om att lyssna på föreläsningar, utan också om snacket efteråt; när man sitter vid fikabordet och pratar om det man just hört.

Snabb källa till kunskap

En annan som tagit del av Menys utbildningsutbud är småföretagaren Eva Thuresson (bilden). Hon har grundat och driver företaget Allé som är en kombination av butik, catering och servering där även matlagningskurser och produktutveckling ingår.

- Jag vill hela tiden utvecklas och komma vidare i mitt arbete, säger hon. Dessutom har jag en trogen kundkrets som jag gärna vill presentera nya idéer.

Eva Thuresson har deltagit i mentorskapsprogrammet sedan i våras. Sin mentor ser hon som ett bollplank och som en snabb källa till kunskap på de områden hon själv inte har tid att läsa in sig på.

- Dessutom är det bra med någon som ser på ens verksamhet med klara ögon och ifrågasätter och kommer med reflektioner, menar hon. Mentorn blir som en coach som dels får en att tänka till lite extra, men som även uppmuntrar och ger tips på andra inom akademikervärlden som man skulle kunna ha nytta av.

Brokiga grupper inspirerar

Eva Thuresson har också deltagit i en menycirkel som handlade om produktutveckling. Hon tycker att sättet att jobba på känns genomtänkt och att de olika synsätt som ofta krockar i grupperna känns sporrande och hjälper till att dra deltagarna framåt. Att utbildningarna ligger så nära den verkliga affärsvärlden och berör frågeställningar som konkret påverkar deltagarnas vardag är ett annat plus.

- Jag uppskattar att utbildningsgrupperna är väl sammansatta och innehåller både producenter och förädlare, säger hon. Deltagarna har olika bakgrunder och arbetar med allt ifrån kryddor till vatten, vilket gör att diskussionerna grenar ut sig och man får nya infallsvinklar. Dessutom har jag hittat människor och företag som jag skulle vilja jobba ihop med på olika sätt i framtiden.

Text: Vanja Wikström Bild: Jan Andersson


Senast uppdaterad 2004-12-09
meNY Expertkompetens Livsmedel - Bioteknik. E-post: info@meny.se