Nöjda deltagare i kurser, cirklar & mentorskap!

Några deltagare berättar själva om sina erfarenheter av
Menys kurser, cirklar och mentorskapsprogram.

 • Överraskande bra!
 • Jag fick nya idéer
 • Praktiskt för mig!
 • Det kändes tryggt!
 • Ett nytt nätverk
 • Man kan aldrig få nog...
 • Jag vill utvecklas!
 • Vi behöver mer kunskap!
 • Bättre ekonomi!
 • Personalen blir engagerad!
 • Mentorn inspirerar!
 • Ett sätt att ligga i frontlinjen!
 • Vårt resultat - en ny produkt!
 • Man får en bättre produkt, helt enkelt!

 • Senast uppdaterad 2007-04-20
  meNY Expertkompetens Livsmedel - Bioteknik. E-post: info@meny.se